• Duchessina Venier

  • Duchessina Zacco

  • Lady Tindall

  • Mademoiselle Chalon

  • Mademoiselle Versaille

  • Marchesina Ghisi

  • Marchesina Minio

  • Principessina Celsi